Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/119/2019 Wójta Gminy Popielów w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

ZARZĄDZENIE NR 0050/119/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 lipca 2019 r.

w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego

Na podstawie art. 9a ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390 z późn.zm.) w związku z Uchwałą nr IV/19/2011 Rady Gminy Popielów z dnia 27 stycznia 2011 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego zarządzam, co następuje:

§ 1.

Powołuję Zespół Interdyscyplinarny w następującym składzie:

1. Monika Kopka-Jędrychowska    jako przedstawiciel Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Popielowie
2. Barbara piekarek                       jako przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie
3. Elwira Szpajcher                        jako przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie
4. Iwona Król-Prodlo                      jako przedstawiciel Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie
5. Maciej Lachowicz                      jako przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Opolu
6. Arkadiusz Kulas                         jako przedstawiciel Komendy Miejskiej Policji w Opolu
7. Alicja Łęczyńska                        jako przedstawiciel Publicznej Szkoły Podstawowej w Karłowicach
8. Anna Kuklińska                          jako przedstawiciel Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ars-Med. S.c. w Lubszy
9. Joanna Stecuła                          jako przedstawiciel Sądu Rejonowego w Brzegu
10. Dorota Małek                           jako przedstawiciel Sądu Rejonowego w Brzegu
11. Regina Słota                            jako przedstawiciel Caritas Diecezji Opolskiej

§ 2.

Traci moc Zarządzenie Nr 0050/42/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 13 lutego 2019 r. w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-119-2019 z dnia 31-07-2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf