Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/203/2020 Wójta Gminy Popielów z dnia 16 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ZARZĄDZENIE NR 0050/203/2020
Wójta Gminy Popielów
z dnia 16 stycznia 2020 r.

w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Na podstawie art. 41 ust. 2 i 3 ustawy  z dnia 26 października 1982 r. o  wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2019 r. poz. 2277 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych ustalonym Zarządzeniem Wójta Gminy Popielów nr 0050/24/2019 z dnia 15.01.2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

  1. Odwołany z funkcji członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zostaje Pan Arkadiusz Papiewis;
  2. Powołany na członka Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
    z dniem 16 stycznia 2020 r. zostaje Pan Wojciech Gieża.

§ 2.

Po dokonaniu zmian w § 1 skład osobowy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest następujący:

1.  Monika Kopka-Jędrychowska                     - Przewodniczący  Komisji
2.  Bronisława Biel                                           - członek
3.  Alicja Semerjak-Gnap                                 - członek
4.  Barbara Piekarek                                        - członek
5.  Wojciech Gieża                                           - członek

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-203-2020 z dnia 16-01-2020 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (250,67KB)