Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BUDŻET GMINY NA ROK 2020

PDFUchwała Nr XVI-107-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2020 rok.pdf (12,31MB)
PDFUchwała Nr XVI-106-2019 Rady Gminy Popielów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (5,29MB)

PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej.pdf (894,31KB)
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej na 2020 r..pdf (782,29KB)
PDFUchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu określonego w projekcie uchwały budżetowej na 2020 rok.pdf (569,56KB)


PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-318-2020 z dnia 27-08-2020 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2020 roku.pdf (265,61KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - cz. 1.pdf (10,41MB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - cz. 2.pdf (6,12MB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - cz. 3 Część opisowa.pdf (10,41MB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - Informacja WPF.pdf (3,75MB)
PDFZałączniki nr 3 i nr 4 do Zarządzenia Nr 0050-318-2020 - Informacje instytucje kultury.pdf (3,14MB)


Skan:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-447-2021 z 24-03-2021 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf (225,28KB)
PDFZał. 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok - część tabelaryczna.pdf (18,06MB)
PDFZał. 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok - część opisowa.pdf (8,80MB)
PDFZał. 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok - zestawienia.pdf (5,04MB)
PDFZał. 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Popielów za 2020 rok.pdf (4,24MB)

Pliki w formie dostępnej:
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-447-2021 z 24-03-2021 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2020 oraz informacji o stanie mienia Gminy Popielów.pdf (194,87KB)
PDFZał. 1 - Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok.pdf (6,90MB)
PDFZał. 2 - Informacja o stanie mienia Gminy Popielów za 2020 rok.pdf (862,01KB)

Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej:
PDFUchwała Nr 80/2021 z dnia 19 kwietnia 2021 r. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Popielów za 2020 rok (135,14KB)