Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/194/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/194/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 r.

Na podstawie art. 15 ust. 2a, 2b oraz 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 450 ze zm.) oraz §12 Uchwały Rady Gminy Nr XV/89/2019 z dnia 28.11.2019 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Popielów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Konkursową w celu opiniowania złożonych ofert w konkursach na realizację zadań w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

2. Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej.

W składzie:

1. Magdalena Gandyra        Skarbnik Gminy

2. Artur Kansy-Budzicz        Kierownik Referatu USC, Zastępca Wójta

3. Stanisław Szynkowski     Pomoc administracyjna

4. Alicja Semerjak - Gnap    Referent ds. Organizacyjnych i Archiwum

5. Jolanta Bernacka             Przedstawiciel Stowarzyszenia Miłośników Karłowic i Kuźnicy Katowskiej im. ks. Jana Dzierżona Karłowice, ul. Pokojowa 1

6. Irena Bola                         Przedstawiciel Stowarzyszenia Przyjaciół Popielowa RAZEM, Popielów, ul. Powstańców 12

§ 2

Posiedzenie Komisji Konkursowej odbędzie się 30 grudnia 2019 roku o godz. 13:00 w Urzędzie Gminy w Popielowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-194-2019 z dnia 27-12-2019 w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu opiniowania złożonych ofert w konkursie na realizację zadań publicznych w 2020 r..pdf (309,16KB)