Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020

 Wójt Gminy Popielów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w zakresie:

1. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży i dorosłych, z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) Rozwijanie rożnych form współzawodnictwa sportowego oraz organizowanie imprez sportowych i sportowo-rekreacyjnych na terenie gminy Popielów.
2) Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w rożnych dyscyplinach sportu
Szczegółowy opis ogłoszenia: PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050-187-2019.pdf (1,91MB)

Ochrony i promocji zdrowia oraz pomocy społecznej z podziałem na dwa rodzaje zadań:
1) Pielęgnacja w środowisku domowym osób chorych niepełnosprawnych, samotnych i starszych zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.
2) Rehabilitacja lecznicza dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Szczegółowy opis ogłoszenia: PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 0050-187-2019.pdf (1,83MB)

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-187-2019 z dnia 06-12-2019 w sprawie ogłoszenia otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku.pdf (356,70KB)

PDFKlauzula informacyjna z art 13 RODO.pdf (533,17KB)

PDFWzór oferty na realizację zadania publicznego (129,87KB)
PDFWzór sprawozdania z realizacji zadania publicznego (97,29KB)