Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Obwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania „Elektrownia Słoneczna Stare Siołkowice” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 1156 km 7 obręb Stare Siołkowice.

 Popielów 12.12.2019r

BOS. 6220.2.2019.MM

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY W POPIELOWIE

W związku z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018.2096 t.j. z dnia 2018.11.05 ),

z a w i a d a m i a m

że w dniu 12.12.2019r wydana została decyzja środowiskowa dla zadania pn.:

„Elektrownia Słoneczna Stare Siołkowice” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 1156 km 7 obręb Stare Siołkowice.

Inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć określonych w rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10.09.2019r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U.2019.1839 z dnia 2019.09.26) § 3 ust 1 pkt 52 lit. b );

 „zabudowa przemysłowa, w tym zabudowa systemami fotowoltaicznymi, lub magazynowa, wraz z towarzyszącą jej infrastrukturą, o powierzchni zabudowy nie mniejszej niż:

a) 0,5 ha na obszarach objętych formami ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-5, 8 i 9 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, lub w otulinach form ochrony przyrody, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 1-3 tej ustawy,

b) 1 ha na obszarach innych niż wymienione w lit. a

- przy czym przez powierzchnię zabudowy rozumie się powierzchnię terenu zajętą przez obiekty budowlane oraz pozostałą powierzchnię przeznaczoną do przekształcenia w wyniku realizacji przedsięwzięcia”

W ramach tego postępowania administracyjnego ustalono, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

W związku z tym informuje się, że w terminie 14 dni od dnia otrzymania niniejszego zawiadomienia zainteresowani mogą zapoznać się z dokumentacją i decyzją nr BOS.6220.2.2019.2019.MM z dnia 12.12.2019r o środowiskowych uwarunkowaniach dla tego przedsięwzięcia.

PDFObwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wydaniu decyzji środowiskowej dla zadania „Elektrownia Słoneczna Stare Siołkowice” na nieruchomości obejmującej działkę oznaczona w ewidencji gruntów nr 1156 km 7 obręb Stare Siołkowice (116,28KB)