Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Popielowie

Zarządzenie Nr 120.22.2019
Wójta Gminy Popielów 
z dnia  6 grudnia 2019 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Popielowie

Na podstawie art. 11   i art. 13 ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządo¬wych (tekst jedn.. Dz.U.z 2019r. poz.1282) w zw. z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 0152/296/2009 Wójta Gminy Popielów z dnia 06.08.2009r w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Popielowie,  zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam   nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. Obsługi Rady Gminy  w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy w Popielowie

§ 2

Ogłoszenie o naborze podlega ogłoszeniu w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Popielowie www.bip.popielow.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Popielowie  
§ 3

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

DOCzarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru ds. obsługi Rady Gminy 2019r.doc
DOCOgłoszenie o naborze na stanowisko ds obsługi rady gminy 2019r.doc
PDFOgłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze – ds. Obsługi Rady Gminy w REFERACIE ORGANIZACYJNYM w Urzędzie Gminy w Popielowie
PDFZarządzenie Nr 120.22.2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 6 grudnia 2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Rady Gminy w Urzędzie Gminy w Popielowie
DOCXkwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie_od 4 maja 2019r.docx

DOCInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy 2019r.doc
PDFInformacja o wynikach naboru na stanowisko ds. obsługi Rady Gminy 2019r.pdf