Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/123/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego oraz zasiłku szkolnego

ZARZĄDZENIE NR 0050/123/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 12 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego udzielanego w ramach pomocy materialnej dla uczniów oraz zasiłku szkolnego udzielanego w ramach pomocy materialnej dla uczniów

Na podstawie § 6 ust. 1 oraz § 9 ust. 4 Uchwały Nr XVII/123/2012 Rady Gminy Popielów z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Popielów (Dz. Urz. Woj. Op. z 16 sierpnia 2012 r. poz. 1168) w związku z art. 90n ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wzór wniosku o przyznanie stypendium szkolnego udzielanego w ramach pomocy materialnej dla uczniów, stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia.

2. Ustala się wzór wniosku o przyznanie zasiłku szkolnego udzielanego w ramach pomocy materialnej dla uczniów, stanowiący załącznik nr 2 do Zarządzenia.

§ 2

Traci moc zarządzenie Nr 0050/441/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego udzielanego w ramach pomocy materialnej dla uczniów oraz zasiłku szkolnego udzielanego w ramach pomocy materialnej dla uczniów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-123-2019 z dnia 12-08-2019 w sprawie ustalenia wzoru wniosku o przyznanie stypendium szkolnego udzielanego w ramach pomocy meterialnej dla uczniów oraz zasiłku szkolnego.pdf (3,61MB)