Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/124/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

ZARZĄDZENIE NR 0050/124/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 14 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego

Na podstawie art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 967 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuje się komisję egzaminacyjną dla Pani Marii Nawrot ubiegającej się o awans na stopień nauczyciela mianowanego, w składzie:

1) Monika Kopka - Jędrychowska   przewodniczący - Sekretarz gminy - przedstawiciel organu prowadzącego szkołę

2) Aldona Kania                              przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

3) Ewelina Mierzejewska                dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Popielowie

4) Lucyna Dzikiewicz-Niski             ekspert

5) Aneta Jeziorna                           ekspert

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-124-2019 z dnia 14-08-2019 w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.pdf (203,87KB)