Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 0050/126/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 14.08.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.16.2019.TJ na zadanie pn. "Budowa, przebudowa i remonty dróg

ZARZĄDZENIE NR 0050/126/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 14.08.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.16.2019.TJ na zadanie pn. "Budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Popielów".

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.16.2019.TJ na zadanie pn. "Budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Popielów" powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący   - Irena Michno - kierownik referatu BOS
2. Sekretarz              - Tomasz Jonek - inspektor ds. budownictwa
3. Członek                - Rafał Kołodziej - inspektor ds. programów pomocowych i rozwoju wsi
4. Członek                - Mateusz Macioszek - inspektor ds. budownictwa

§ 2

Komisja przetargowa działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050/365/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 03.03.2017 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-126-2019 z dnia 14-08-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie Budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Popielów.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  26-11-2019
  przez: Stanisław Szynkowski
 • opublikowano:
  26-11-2019 09:46
  przez: Stanisław Szynkowski
 • zmodyfikowano:
  26-11-2019 09:56
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 55
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl