Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/127/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/127/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 19 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. u. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje: 

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 o kwotę
z tego  dochody bieżące 150 015,01 zł,
            wydatki bieżące 150 015,01 zł

2. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok, z tego

§ 2

Budżet gminy na rok 2019 po zmianach wynosi

1) Dochody ogółem 36 288 709,16 zł w tym:
a) dochody bieżące: 29 770 261,16 zł,
b) dochody majątkowe: 6 518 448,00 zł;
2) Przychody ogółem: 1 618 123,00 zł;
3) Wydatki ogółem: 33 861 448,16 zł w tym:
a) wydatki bieżące: 26 922 464,16 zł,
b) wydatki majątkowe: 6 938 984,00 zł;
4) Rozchody ogółem: 4 045 384,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

 

Z upoważnienia Wójta
Artur Kansy-Budzicz
Zastępca Wójta

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-127-2019 z dnia 19-08-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (717,70KB)