Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/129/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w Popielowie oraz powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 0050/129/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 26 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w Popielowie oraz powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie § 6 ust. 1 i 3 oraz § 7 ust. 1 Uchwały nr 87/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków oraz sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Powołuję gminny zespół informatyczny gwarantujący właściwe wykonanie zadań związanych z przeprowadzeniem wyborów do Parlamentu Europejskiego, w następującym składzie:
1. Dariusz Ciećkiewicz - koordynator gminnego zespołu informatycznego
2. Alicja Semerjak-Gnap

Zadania i uprawnienia członków zespołu określone są w załączniku nr 3 Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków i sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

2. Powołuję operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych w składzie:

1) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Lubieni - DOROTA GRYSZCZYK
2) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 2 w Popielowie - GABRIELA GŁATKI
3) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 3 w Popielowie - KORNELIA WIRWIHS
4) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 4 w Starych Siołkowicach - RAFAŁ KOŁODZIEJ
5) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 5 w Starych Siołkowicach - IRENA MICHNO
6) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 6 w Karłowicach - STANISŁAW SZYNKOWSKI
7) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 7 w Karłowicach - ALEKSANDRA REGIMOWICZ
8) do Obwodowej Komisji Wyborczej nr 8 Starych Kolniach - BARBARA PIEKAREK

Zadania i uprawnienia operatorów informatycznej obsługi Obwodowych Komisji Wyborczych określone są w załączniku nr 2 do Uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 sierpnia 2019 r. w sprawie warunków i sposobu pomocniczego wykorzystania techniki elektronicznej w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-129-2019 z dnia 26-08-2019 w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego w Popielowie oraz powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.pdf