Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/130/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2019 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050/130/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 27 sierpnia 2019 r.

w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2019 roku.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się i przedkłada Radzie Gminy Popielów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu:

1) Informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Popielów za I półrocze 2019 roku - zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia
2) Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów za I półrocze 2019 roku - zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia
3) Informację o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za I półrocze 2019 roku:
a) Samorządowego Centrum Kultury, Turystyki i Rekreacji z siedzibą w Popielowie - zgodnie z załącznikiem nr 3 do zarządzenia
b) Gminnej Biblioteki z siedzibą w Popielowie - zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-130-2019 z dnia 27-08-2019 w sprawie przyjęcia i przekazania informacji za I półrocze 2019 roku.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-130-2019 - cz. I.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Nr 0050-130-2019 - cz. II.pdf