Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/133/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/133/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok, Wójt gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę
z tego    dochody bieżące 104 189,00 zł,
              wydatki bieżące   104 189,00 zł.

2. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok, z tego

§ 2

Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Budżet gminy na rok 2019 po zmianach wynosi:
1) Dochody ogółem: 36 489 679,81 zł, w tym:
a) dochody bieżące: 29 933 963,82 zł,
b) dochody majątkowe: 6 555 715,99 zł,
2) Przychody ogółem: 1 618 123,00 zł,
3) Wydatki ogółem: 34 062 418,81 zł, w tym:
a) wydatki bieżące: 27 127 093,44 zł,
b) wydatki majątkowe: 6 935 325,37 zł,
4) Rozchody ogółem: 4 045 384,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-133-2019 z dnia 30-08-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (1,17MB)