Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.18.2019 Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 625722-N-2019 z dnia 21.11.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 625722-N-2019 z dn. 21.11.2019 r..pdf (936,89KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Zakup energii elektrycznej.pdf (407,98KB)

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Dostawa energii elektrycznej.docx (49,25KB)

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (19,69KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx (20,24KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (20,61KB)

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx (23,69KB)

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz dostaw.docx (18,70KB)

PDFZałącznik nr 7 do SIWZ - Projekt umowy (2).pdf (623,81KB)

XLSXZałącznik nr 8 do SIWZ - Wyaz punktów poboru energii.xlsx (30,41KB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.18.2019.TJ.pdf (82,39KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.18.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (320,09KB)

PDFPismo BOS.271.18.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty SKAN.pdf (106,78KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 510268872-N-2019 z dn. 09.12.2019 r..pdf (355,49KB)