Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050/163/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019

ZARZĄDZENIE NR 0050/163/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 31 października 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok oraz zarządzeniu Nr 0050/19/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2019 rok wprowadza się zmiany w szczegółowym planie wykonawczym planu wydatków oraz zmiany w szczegółowym planie wykonawczym planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem Nr 0050/162/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok dokonane zgodnie z § 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 0050/162/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 31 października 2019 roku oraz zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 4 do zarządzenia

2. Przesunięcie w szczegółowym planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 3

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-163-2019 z dnia 31-10-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 oraz Nr 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  20-11-2019
  przez: Stanisław Szynkowski
 • opublikowano:
  20-11-2019 13:14
  przez: Stanisław Szynkowski
 • zmodyfikowano:
  20-11-2019 13:31
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 35
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl