Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie Nr 0050/176/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 19.11.2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych

ZARZĄDZENIE NR 0050/176/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 19.11.2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej przeprowadzenia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.18.2019.TJ na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j. z dnia 2019.03.15) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 t.j. z dnia 2019.09.27) zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.18.2019.TJ na zadanie pn. "Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek organizacyjnych oraz oświetlenia dróg i miejsc publicznych" powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący    - Irena Michno            - kierownik referatu BOS
2. Sekretarz               - Tomasz Jonek         - inspektor ds. budownictwa
3. Członek                 - Rafał Kołodziej         - inspektor ds. programów pomocowych i rozwoju wsi
4. Członek                 - Mateusz Macioszek - inspektor ds. budownictwa

§ 2

Komisja przetargowa działa zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050/365/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 03.03.2017 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-176-2019 z dnia 19-11-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania - Zakup energii elektrycznej na potrzeby obiektów Gminy Popielów i jej jednostek oraz oświetlenia dróg i miejsc publ.pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  19-11-2019
  przez: Stanisław Szynkowski
 • opublikowano:
  19-11-2019 15:50
  przez: Stanisław Szynkowski
 • zmodyfikowano:
  19-11-2019 16:03
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 78
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl