Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie Nr 0050/172/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15 listopada 2019 r. w sprawie wskazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Zarządzenie Nr 0050/172/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie wskazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne

Na podstawie art. 223 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, Dz. U. z 2017 r., poz. 60 w zw. z art. 91d pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz. u. z 2018 r. poz. 967 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

W związku z likwidacją z dniem 31 sierpnia 2019 r. Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach, wskazuję Publiczna Szkołę Podstawową w Starych Siołkowicach, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla każdego nauczyciela będącego emerytem lub rencistą likwidowanego Publicznego Gimnazjum w Starych Siołkowicach oraz nauczyciela pobierającego nauczycielskie świadczenie kompensacyjne, dla którego likwidowane Publiczne Gimnazjum w Starych Siołkowicach było ostatnim miejscem zatrudnienia.

§ 2.

Nauczyciele, których mowa w § 1 korzystają z usług i świadczeń finansowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na zasadach i warunkach ustalonych w regulaminie obowiązującym w Publicznej Szkole Podstawowej w Starych Siołkowicach.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta gminy Nr 0050-172-2019 z dnia 15-11-2019 w sprawie wskazania Publicznej Szkoły Podstawowej w Starych Siołkowicach, w której będzie naliczany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.pdf (374,48KB)