Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/136/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

ZARZĄDZENIE NR 0050/136/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów

Na podstawie art. 230 ust. 1 oraz art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) w związku z § 1 ust. 2 Uchwały nr XLIII/298/2010 Rady Gminy Popielów z dnia 23 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz Uchwałą Nr XV/105/2016 Rady Gminy Popielów w sprawie wyodrębnienia w budżecie Gminy Popielów środków stanowiących fundusz sołecki, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Ustala się wytyczne obowiązujące przy opracowaniu materiałów planistycznych niezbędnych do skonstruowania projektów uchwały budżetowej gminy na 2020 rok - stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Ustala się wytyczne obowiązujące przy opracowaniu materiałów planistycznych niezbędnych do skonstruowania projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2023 - stanowiące załacznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. W przypadku zmiany, po przyjęciu niniejszych wytycznych, proponowanych przez Rząd RP wskaźników makroekonomicznych, zostaną one uwzględnione w uchwale budżetowej Gminy Popielów na 2020 rok.

§ 2

Do wykonania zarządzenia zobowiązuje się dyrektorów (kierowników) gminnych jednostek organizacyjnych, kierowników referatów oraz pracowników na samodzielnych stanowiskach pracy zatrudnionych w Urzędzie Gminy w Popielowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-136-2019 z dnia 30-08-2019 w sprawie wytycznych do opracowania projektu uchwały budżetowej Gminy Popielów na 2020 rok oraz projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej.pdf (6,52MB)