Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/159/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 28 października 2019 r. w sprawie ustalenia lokalnego koordynatora z Gminy Popielów w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka

ZARZĄDZENIE NR 0050/159/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie ustalenia lokalnego koordynatora z Gminy Popielów w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka

Na podstawie pkt. X załacznika do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1492) w związku z art. 9 ust . Ustawy o zdrowiu publicznym z dnia 11 października 2018 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1492 z późn.zm.), oraz par. 1 pkt 1 podpkt. b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 469) zarządza się, co następuje:

§ 1

1. Powołuje się z dniem 28 października 2019 r. Panią Alicję Semerjak-Gnap na lokalnego koordynatora z Gminy Popielów w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka.

§ 2

Do zadań koordynatora należeć będzie:
1. Opracowanie pisma zachęcającego do udziału w programie profilaktyki czerniaka oraz wysłanie go do szkół z terenu Gminy Popielów.
2. Zebranie ze szkół sprawozdań w wersji elektronicznej i przekazanie ich w wersji zbiorczej do organu prowadzącego, tj. Studenckiego Koła Naukowego Onkoma przy Klinice Gastroenterologii Onkologicznej Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie.
3. Opublikowanie na stronie internetowej oraz kanałach społecznościowych Gminy Popielów informacji dot. profilaktyki czerniaka, w ramach Tygodnia Świadomości Czerniaka.
4. Przesłanie otrzymanych od Studenckiego Koła Naukowego Onkoma materiałów do podległych jednostek organizacyjnych oraz lokalnych mediów.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28.10.2019 r..

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-159-2019 z dnia 28-10-2019 w sprawie ustalenia lokalnego koordynatora z Gminy Popielów w ogólnopolskim programie profilaktyki czerniaka.pdf