Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zarządzenie nr 0050/137/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

ZARZĄDZENIE NR 0050/137/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych

Na podstawie art. 114 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 684 z późn.zm.) w celu uporządkowania akcji plakatowania, umieszczania obwieszczeń urzędowych dotyczących wyborów do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Wyznaczam na terenie Gminy Popielów tablice sołeckie, jako miejsca na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych. Wykaz tablic stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Popielowie i na stronie internetowej www.bip.popielow.pl .

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

 

Załącznik do Zarządzenia Nr 0050/137/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

Wykaz miejsc na terenie Gminy Popielów przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych podczas kampanii wyborczej mającej miejsce przed wyborami posłów do Sejmu RP i senatorów do Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r.

Miejsca na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych:

Lp. Miejscowość Opis miejsca Adres miejsca
1. Popielów Tablica ogłoszeń Przy sklepie "Delikatesy", skrzyżowanie ul. Wolności i ul. Dworcowej oraz na parkingu przy ul. Kościuszki
2. Stare Siołkowice Tablica ogłoszeń Przy przystankach PKS - ul. Michała i ul. Klapacz
3. Karłowice Tablica ogłoszeń Przy przystanku PKS - ul. Rynek i ul. Kolejowa
4. Rybna Tablica ogłoszeń Przy Domu Ludowym - ul. Odrzańska
5. Stobrawa Tablica ogłoszeń Przy sklepie na ul. Witosa oraz przy przystanku PKS
6. Kurznie Tablica ogłoszeń Przy boisku na ul. Mickiewicza
7. Popielowska Kolonia Tablica ogłoszeń Przy przystanku PKS - ul. Szkolna
8. Stare Kolnie Tablica ogłoszeń Przy przystanku PKS - ul. Św. Jana Pawła II
9. Nowe Siołkowice Tablica ogłoszeń Przy przystanku PKS - ul. Pokojowa
10. Lubienia Tablica ogłoszeń Przy przystanku PKS - ul. Wiejska
11. Kaniów Tablica ogłoszeń Przy sklepie - ul. Szkolna
12. Kuźnica Katowska Tablica ogłoszeń Przy przystanku PKS

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-137-2019 z dnia 30.08.2019 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.pdf