Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/155/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050/18/2019 oraz Zarządzenia nr 0050/19/2019 z dnia 2 stycznia 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/155/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok oraz w zarządzeniu Nr 0050/19/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2019 rok wprowadza się zmiany w szczegółowym planie wykonawczym planu wydatków oraz zmiany w szczegółowym planie wykonawczym planu dochodów i wydatków dokonane Zarządzeniem Nr 0050/187/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok dokonane zgodnie z § 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 0050/154/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 roku oraz zgodnie z załącznikami nr 1 do zarządzenia.

 

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-155-2019 z dnia 22-10-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050-18-2019 oraz Zarządzenia nr 0050-19-2019 z dnia 02-01-2019.pdf (377,45KB)