Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/157/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 25 października 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/157/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 06 września 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę z tego:

dochody bieżące 218 139,68 zł,

wydatki bieżące 218 139,68 zł.

2. Rozdysponowanie rezerwy w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z poniższym zestawieniem

§ 2

Budżet gminy na rok 2019 po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 39 430 494,84 zł w tym:

a) dochody bieżące: 32 338 921,73 zł,

b) dochody majątkowe: 7 091 573,11 zł;

2) Przychody ogółem: 2 305 563,49 zł;

3) Wydatki ogółem: 37 690 674,33 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 29 942 934,00 zł,

b) wydatki majątkowe: 7 747 740,33 zł;

4) Rozchody ogółem: 4 045 384,00 zł.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-157-2019 z dnia 25-10-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (601,39KB)