Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/138/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Komisji

ZARZĄDZENIE NR 0050/138/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 sierpnia 2019 r.

w sprawie powołania składu osobowego Komisji

Na podstawie art. 19c ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688) oraz § 4 Uchwały Rady Gminy Nr XLIV/313/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję komisję w składzie:
1. Pani Irena Michno,
2. Pan Mateusz Macioszek,
3. Pan Rafał Kołodziej.

Celem dokonania oceny złożonego wniosku na realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pn. "Dożynki sołeckie organizowane przez mieszkańców Popielowskiej Kolonii i Popielowa".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-138-2019 z dnia 30-08-2019 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf (174,26KB)