Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/153/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 22 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do postępowania "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznych instalacji w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62

ZARZĄDZENIE NR 0050/153/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 22 października 2019 r.

w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.17.2019.TJ na zadanie pn. "Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach"

Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym  (Dz.U.2019.506 t.j. z dnia 2019.03.15) oraz art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.1843 t.j. z dnia 2019.09.27), zarządzam, co następuje:

§ 1

W celu przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.17.2019.TJ na zadanie pn. „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach” powołuję komisję przetargową w składzie:

1. Przewodniczący                     – Irena Michno           – kierownik referatu BOS
2. Sekretarz                               – Tomasz Jonek          – inspektor ds. budownictwa
3. Członek                                  – Rafał Kołodziej        – inspektor ds. programów pomocowych i rozwoju wsi
4. Członek                                  – Mateusz Macioszek       – inspektor ds. budownictwa

§ 2

Komisja przetargowa działa  zgodnie z regulaminem,  stanowiącym załącznik do Zarządzenia Nr 0050/365/2017 Wójta Gminy Popielów z dnia 03.03.2017 r. w sprawie Regulaminu pracy komisji przetargowej oraz zespołu do nadzoru nad realizacją udzielonego zamówienia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-153-2019 z dnia 22-10-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania BOS.271.17.2019.TJ.pdf (312,40KB)