Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.17.2019 Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach (II Postępowanie)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 613373-N-2019 z dnia 23.10.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 613373-N-2019 z dn. 23.10.2019 r..pdf (1 003,56KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa Szkoły w Starych Siołkowicach (II postępowanie).pdf (474,85KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa Szkoły w Starych Siołkowicach (II postępowanie) SKAN.pdf (2,12MB)

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.docx (105,44KB)

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (77,30KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx (77,63KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (79,60KB)

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx (80,95KB)

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx (83,27KB)

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx (84,46KB)

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (590,82KB)

PDFZałącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf (150,94KB)

ZIPZałącznik nr 9A do SIWZ - Dokumentacja techniczna.zip (27,83MB)

ZIPZałącznik nr 9B do SIWZ - Specyfikacje techniczne.zip (800,84KB)

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót.zip (808,59KB)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo BOS.271.17.2019.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf (117,46KB)

PDFSprzęt do STREET WORKOUT.pdf (69,42KB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.17.2019.TJ.pdf (126,61KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.17.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej.pdf (583,04KB)

PDFPismo BOS.271.17.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej SKAN.pdf (141,90KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA NR 510268852-N-2019 z dn. 09.12.2019 r..pdf (156,16KB)