Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/141/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 12 września 2019 roku w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 0050/133/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 r

ZARZĄDZENIE NR 0050/141/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie uchylenia w części Zarządzenia Nr 0050/133/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Uchyla się części Zarządzenia Nr 0050/133/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok, w części dotyczącej przesunięcia wydatków, w § 1 w pkt 2, dział 010, rozdział 01041:

2. Uchyla się w części Zarządzenia Nr 0050/133/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 sierpnia 2019 roku w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok, § 2:

Roczny plan wydatków realizowanych ze środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowiący załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-141-2019 z dnia 12-09-2019 w sprawie uchylenia części Zarządzenia Nr 0050-133-2019 z dnia 30-08-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (274,39KB)