Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/144/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 23 września 2019 roku w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050/72/2019

ZARZĄDZENIE NR 0050/144/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 23 września 2019 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050/72/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.) oraz § 3 pkt 3 Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Popielów wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0050/261/2016 z dnia 2 czerwca 2019 r. w sprawie ustanowienia Regulaminu i Zasad wydatkowania środków funduszu sołeckiego w ramach budżetu Gminy Popielów zarządzam, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050/72/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie zmiany składu osobowego komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego wprowadza się następującą zmianę:

1. W § 1 ust. 1 nadaje się brzmienie:

"Powołuję Komisję Oceny Wniosków, zwana dalej Komisją, w następującym składzie:
Artur Kansy-Budzicz - Zastępca Wójta Gminy,
Monika Kopka-Jędrychowska - Sekretarz Gminy,
Magdalena Gandyra - Skarbnik Gminy,
Alicja Semerjak-Gnap - Referent ds. organizacyjnych i archiwum;".

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z upoważnienia Wójta
Artur Kansy-Budzicz
Zastępca Wójta

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-144-2019 z dnia 23-09-2019 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050-72-2019 z dnia 23-04-2019 w sprawie zmiany składu osobowego komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.pdf (241,48KB)