Przejdź do treści strony WCAG

Zarządzenie nr 0050/140/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 06 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050/18/2019 oraz nr 0050/19/2019

ZARZĄDZENIE NR 0050/140/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 06 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050/19/2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu Nr 0050/18/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok oraz w zarządzeniu Nr 0050/19/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2019 rok wprowadza się zmiany w szczegółowym planie wykonawczym planu wydatków oraz zmiany w szczegółowym planie wykonawczym planu dochodów i wydatków dokonane Uchwałą Nr X/61/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 27 czerwca 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok, zgodnie z poniższym zestawieniem:

1. Zwiększenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok dokonane zgodnie z § 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 0050/139/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 06 września 2019 roku oraz zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 5 do zarządzenia.

2. Zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok dokonane zgodnie z § 1 pkt 2 Zarządzenia Nr 0050/139/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 06 września 2019 roku oraz zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2 do zarządzenia.

3. Przesunięcie w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok dokonane zgodnie z § 1 pkt 3 Zarządzenia Nr 0050/139/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 06 września 2019 roku oraz zgodnie z załącznikami nr 2, nr 3, nr 4 i nr 5 do zarządzenia.

4. Przesunięcie w szczegółowym planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 2.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy nr 0050-140-2019 z dnia 06-09-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia nr 0050-18-2019 oraz nr 0050-19-2019.pdf