Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/145/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 26 września 2019 r. w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów przyjętego uchwałą Rady Gminy Popielów Nr XIII/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 0050/145/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów przyjętego uchwałą Rady Gminy Popielów Nr XIII/87/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia i wdrożenia do realizacji "Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów" z późn. zm.

Na podstawie art. 31 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1, 3 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, poz. 1309) Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

1. W związku ze stwierdzeniem niespójności pomiędzy treścią zapisów wniosku o dofinansowanie zadania pn. "Termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymianą źródła ciepła w budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karłowicach", a treścią załączników do wniosku (audyt energetyczny, PGN) w zakresie wskaźnika Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CO2) aktualizuje się zapisy Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.

2. Zaktualizowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Z upoważnienia Wójta
Artur Kansy-Budzicz
Zastępca Wójta

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-145-2019 z dnia 26-09-2019 w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (130,51KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-145-2019 - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf (2,35MB)