Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Popielowie

Zarządzenie Nr 120.16.2019 Wójta Gminy Popielów z dnia  15 października 2019 roku

w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds. podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Popielowie

Na podstawie art. 11 ust. 2  i art. 13  ust. 1,2 i 2a   ustawy z dnia 21 listopada  2008 r. o pracownikach samorządo­wych (tekst jedn.. Dz.U.z 2019r. poz.1282) w zw. z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn.zm.) oraz Zarządzenia Nr 0152/296/2009 Wójta Gminy Popielów z dnia 06.08.2009r w sprawie wprowadzenia zasad naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy w Popielowie,  zarządzam co następuje:

§ 1

Ogłaszam nabór na wolne stanowisko urzędnicze – ds. podatków i opłat w Referacie Finansowym w Urzędzie Gminy w Popielowie

§ 2

Ogłoszenie o naborze podlega ogłoszeniu w Biuletynie  Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Popielowie www.bip.popielow.pl oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy w Popielowie 

§ 3

Treść ogłoszenia stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

DOCOgłoszenie o naborze na stanowisko ds podatków i opłat.doc
PDFZarządzenie nr 120.16.2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 15.10.2019 roku w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze ds podatków i opłat w Urzędzie Gminy w Popielowie.pdf
PDFOgłoszenie o naborze kandydatów.pdf
DOCXkwestionariusz_osobowy_dla_osoby_ubiegajacej_sie_o_zatrudnienie_od 4 maja 2019r.docx

 

 

Metryczka
 • wytworzono:
  15-10-2019
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  15-10-2019 15:54
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  16-10-2019 09:07
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 278
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl

Nasza strona używa plików cookies. Przeczytaj politykę prywatności
×