Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/147/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/147/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) w związku z art. 247 ust. 1 i 2, art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) oraz § 15 pkt 4 Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Popielów na 2019 rok, Wójt Gminy Popielów zarządza, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 24 245,44 zł,

z tego:

dochody bieżące 24 245,44 zł,

wydatki bieżące 24 245,44 zł.

2. Dokonuje się zmniejszenie planu dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok o kwotę 3 298,27 zł,

z tego:

dochody bieżące - 3 298,27 zł,

wydatki bieżące - 3 298,27 zł.

3. Dokonuje się przesunięcia w planie wydatków budżetu gminy na 2019 rok,

z tego:

wydatki bieżące 27 000,00 zł,

wydatki majątkowe - 27 000,00 zł.

§ 2

Roczny plan wydatków majątkowych, stanowiący załącznik nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2019 rok po wprowadzonych zmianach otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 3

Budżet gminy na 2019 rok po zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem: 38 540 616,16 zł w tym:

a) dochody bieżące: 31 449 043,05 zł,

b) dochody majątkowe: 7 091 573,11 zł;

2) Przychody ogółem: 2 305 563,49 zł;

3) Wydatki ogółem: 36 800 795,65 zł w tym:

a) wydatki bieżące: 29 053 055,32 zł,

b) wydatki majątkowe: 7 747 740,33 zł;

4) Rozchody ogółem: 4 045 384,00 zł.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-147-2019 z dnia 30-09-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (1,61MB)