Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zarządzenie nr 0050/149/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej

ZARZĄDZENIE NR 0050/149/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-149-2019 z dnia 30-09-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (3,60MB)