Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Zarządzenie nr 0050/149/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej

ZARZĄDZENIE NR 0050/149/2019
Wójta Gminy Popielów
z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.

Na podstawie art. 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Wprowadza się zmiany w załączniku nr 1 do Uchwały Nr IV/19/2018 Rady Gminy Popielów z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Popielów, który otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Popielów
Sybilla Stelmach

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-149-2019 z dnia 30-09-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
 

Metryczka
 • wytworzono:
  11-10-2019
  przez: Stanisław Szynkowski
 • opublikowano:
  11-10-2019 13:02
  przez: Stanisław Szynkowski
 • zmodyfikowano:
  20-11-2019 13:55
  przez: Stanisław Szynkowski
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 205
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl