Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Stobrawie”

Operacja typu „Inwestycje  w obiekty pełniące funkcje kulturalne” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji i kultury i powiązanej infrastruktury” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

PDFOGŁOSZENIE - portal ARiMR.pdf

PDFZapytanie ofertowe - Nadzór inwestorski Świetlica Stobrawa.pdf

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc

DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.doc

DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz osób.docx

PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf

ZESTAWIENIE ZŁOŻONYCH OFERT:

PDFZBIORCZE ZESTAWIENIE OFERT - Insp. nadzoru świetlica Stobrawa.pdf

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY:

PDFZawiadomienie o wyborze oferty - Inspektor nadzoru świetlica Stobrawa.pdf