Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Zapytanie ofertowe dotyczące: Pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania inwestycyjnego pn. „Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost”

Operacja typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach poddziałania „Wsparcie badań  i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

PDFOGŁOSZENIE na portalu ARiMR z dn. 05.07.2019 r..pdf (298,88KB)

PDFZapytanie ofertowe - Nadzór inwestorski POMOST.pdf (397,94KB)

DOCZałącznik nr 1 - Formularz ofertowy.doc (155,50KB)

DOCZałącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału i braku podstaw do wykluczenia.doc (144,50KB)

DOCZałącznik nr 3 - Wykaz wykonywanych usług.doc (151,50KB)

DOCXZałącznik nr 4 - Wykaz osób.docx (124,63KB)

PDFZałącznik nr 5 - Projekt umowy.pdf (409,45KB)

Zawiadomienie o wyborze oferty:

PDFZAWIADOMIENIE o wyborze oferty - Nadzór inwest. POMOST.pdf (64,67KB)