Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw- 2010

wybory_ico.jpg

WYNIKI WYBORÓW

PDFProtokół wyników głosowania i wyników wyboru Wójta Gminy Popielów.pdf
PDFProtokół z wyborów do Rady Gminy okręg 1-4.pdf
PDFProtokół z wyborów do Rady Gminy okręg 5-8.pdf

 

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzernia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów...pdf

PDFRozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie zarządzernia wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów...pdf

DOCXInformacja o sposobie głosowania.docx

Przepisy prawne

PDFOrdynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw.pdf
PDFUstawa o bezpośrednim wyborze wójta,burmistrza i prezydenta miasta.pdf

PDF`Zarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-89-2010 z dnia 22.09.2010 r w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych.pdf
DOCXZarządzenie Wójta Gminy Nr 0151-92-2010 z dnia 5.10.2010 w sprawie powołania koordynatora ds. informatyki.docx

Zasady powoływania komitetów wyborczych

DOCXInformacja o zasadach tworzenia komitetów wyborczych.docx
DOCZal nr7-oswiadczenie_o_utworzeniu__KWW_tylko_jedna_gmina_ponizej_20tys.doc
DOCZal_nr_8-_wykaz_podpisow.doc
DOCZal_nr_9-_zawiadomienie_komitet_wyborczy_wyborcow.doc
DOCZal_nr_10-oswiadczenie_czlonka_komitetu.doc
DOCZal_nr_11-_oswiadczenie_pelnomocnika_wyborczego_KWW-1_gmina-1.doc

Link umożliwiający elektroniczne wypełnienie formularzy - druków
ext.kbw.gov.pl/smd2010/

Zasady zgłaszania  kandydatów  Komisji Wyborczych 

PDFUchwała PKW w sprawie zasad powoływania komisji Wyborczych.pdf
DOCUchwała PKW zmieniająca uchwałę w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków Komisji wyborczych.doc
DOCZgłoszenie kandydatów do Gminnej Komisji Wyborczej.doc
DOCZgłoszenie do OKW.doc

 Zasady zgłaszania kandydatów na radnych i wójtów, burmistrzów i prezydentów

DOCInformacja o zasadach zgłaszania kandydatów na radnych.doc
DOCOświadczenie_lustracyjne.doc
DOC`Informacja o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.doc
DOC`oświadczenie obywatela UE.doc
DOCzgłoszenie kandydata na wójta.doc
DOCoświadczenie -zgoda na kandydowanie wójt.doc
DOCoświadczenie - zgoda na kandydowanie na radnego.doc
DOCzgłoszenie listy kandydatów na radnych w okręgu.doc
DOCWykaz osób popierających.doc

 

Prawo wyborcze  

DOCInformacja o prawie wybierania i prawie wybieralności.doc
DOCInformacja o głosowaniu przez pełnomocnika.doc
PDFWzór -wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa.pdf
PDFWzór -zgoda na przyjęcie pełnomocnictwa.pdf
DOCInformacja PKW w sprawie wpisywania do rejestru wyborców obywatel EU.doc

Okręgi  wyborcze

PDFObwieszczenie Wójta Gminy z dnia 22.09.2010 w sprawie okręgów wyborczych.pd

Obwody głosowania
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0152 -478-2010 z dnia 25.10.20101 w sprawie zmian w siedziby OKW w obwodzie nr 4.pdf
PDFObwieszczenie Wójta Gminy z dnia 25.10.2010 o numerach i granicach obwodó głosowania oraz siedzibach OKW.pdf


Gminna Komisja Wyborcza

PDFUchwała Gminnej Komisji Wyborczej Nr 1-2010 z dnia 8.10.2010 r w sprawie powołania Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.pdf
PDFchwała Gminnej Komisji Wyborczej Nr 2-2010 z dnia 8.10.2010 r w sprawie powołanioa Z-cy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej.pdf
PDFUchwała Gminnej Komisji Wyborczej Nr 3-2010 z dnia 8.10.2010 r.w sprawie ustalenia terminów dyżurów.pdf
PDFUchwała Gminne Komisji Wyborczej Nr 4-2010 z dnia 8.10.2010 w sprawie powołania pełnomocnika GKW ds. obsługi informatycznej.pdf

 KOMUNIKATY

PDFKomunikat GKW o losowaniu numerów dla list kandydatów na radnych.pdf
PDFNadanie numerów list.pdf
PDFKomunikat GKW o losowaniu kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFProtokół z przebiegu losowania członków Obwodowych Komisji Wyborczych.pdf
DOCXUchwała Gminnej Komisji Wyborczej w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.docx

Wójt Gminy  Popielów  zwołuje pierwsze posiedzenie oraz organizuje szkolenie obwodowych komisji wyborczych, powołanych dla przeprowadzenia wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r., które odbędzie się w dniu 8  listopada 2010 r. o godz. 16.30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Popielowie.
DOCXSkłady osobowe Obwodowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do rad gmin.docx

DOCXUchwała Nr 14-2010 w sprawie odwołania członka OKW.docx

OBWIESZCZENIA  GKW

RTFObwieszczenie danych o kandydatach na wójta gminy.rtf
RTFObwieszczenie danych o kandydatach na radnych.rtf

 Dyżur Gminnej Komisji Wyborczej w Popielowie w dniu 21 listopada 2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy w godz. 6.45- do zakończenia procedury wyborczej

 

 

 

Podmiot udostępniający: wpisz nazwę podmiotu
Informację wytworzył(a) lub za treść odpowiada: wpisz imię i nazwisko
Data wytworzenia: wpisz datę (rok-miesiąc-dzień)