Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.16.2019.TJ Budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Popielów

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie Gminy Popielów”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 588764-N-2019 z dnia 23.08.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 588764-N-2019 z dn. 23.08.2019 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Budowa, przebudowa i remonty dróg na terenie gminy Popielów.pdf

DOCXZałącznik nr 1A do SIWZ - Wzór formularza oferty dla zadania cz. nr I.docx

DOCXZałącznik nr 1B do SIWZ - Wzór formularza oferty dla zadania cz. nr II.docx

DOCXZałącznik nr 1C do SIWZ - Wzór formularza oferty dla zadania cz. nr III.docx

DOCXZałącznik nr 1D do SIWZ - Wzór formularza oferty dla zadania cz. nr IV.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx

PDFZałącznik nr 8A do SIWZ - Projekt umowy - zadanie cz. nr I.pdf

PDFZałącznik nr 8B do SIWZ - Projekt umowy - zadanie cz. nr II.pdf

PDFZałącznik nr 8C do SIWZ - Projekt umowy - zadanie cz. nr III.pdf

PDFZałącznik nr 8D do SIWZ - Projekt umowy - zadanie cz. nr IV.pdf

PDFZałącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf

ZIPZałącznik nr 9A do SIWZ - Dokumentacja techniczna - zadanie cz. nr I.zip

ZIPZałącznik nr 9B do SIWZ - Dokumentacja techniczna - zadanie cz. nr II.zip

ZIPZałącznik nr 9C do SIWZ - Dokumentacja techniczna - zadanie cz. nr III.zip

ZIPZałącznik nr 9D do SIWZ - Dokumentacja techniczna - zadanie cz. nr IV.zip

ZIPZałącznik nr 10A do SIWZ - Specyfikacja techniczna - zadanie cz. nr I.zip

ZIPZałącznik nr 10B do SIWZ - Specyfikacja techniczna - zadanie cz. nr II.zip

PDFZałącznik nr 10C do SIWZ - Specyfikacja techniczna - zadanie cz. nr III.pdf

PDFZałącznik nr 10D do SIWZ - Specyfikacja techniczna - zadanie cz. nr IV.pdf

ZIPZałącznik nr 11A do SIWZ - Przedmiar robót - Zadanie cz. nr I.zip

PDFZałącznik nr 11B do SIWZ - Przedmiar robót - zadanie cz. nr II.pdf

PDFZałącznik nr 11C do SIWZ - Przedmiar robót - zadanie cz. nr III.pdf

PDFZałącznik nr 11D do SIWZ - Przedmiar robót - zadanie cz. nr IV.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.16.2019.TJ.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT:

PDFBOS.271.16.2019.TJ Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych SKAN.pdf

PDFBOS.271.16.2019.TJ Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych BIP.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Nr 510212431-N-2019 z dn. 07.10.2019 r..pdf