Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

BOS.271.15.2019 Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Przebudowa, termomodernizacja wraz z wymianą wewnętrznej instalacji c.o., c.w.u., energii elektrycznej oraz wymiana źródła ciepła w budynku Szkoły Publicznej przy ul. Klapacz 62 w Starych Siołkowicach”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 588688-N-2019 z dnia 23.08.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NR 588688-N-2019 z dn. 23.08.2019 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Przebudowa Szkoły w Starych Siołkowicach.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf

ZIPZałącznik nr 9A do SIWZ - Dokumentacja techniczna.zip

ZIPZałącznik nr 9B do SIWZ - Specyfikacje techniczne.zip

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiary robót.zip

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFPismo BOS.271.15.2019.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.15.2019.TJ.pdf

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - BOS.271.15.2019.TJ BIP.pdf

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - BOS.271.15.2019.TJ BIP-skan.pdf

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W BZP:

PDFOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU BZP nr 510216838-N-2019 z dn. 11.10.2019 r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  22-08-2019
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  23-08-2019 10:32
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  11-10-2019 10:23
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 863
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl