Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

BOS.271.13.2019 Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2019/2020

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dowóz dzieci do szkół i przedszkoli na terenie gminy Popielów w roku szkolnym 2019/2020”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 581224-N-2019 z dnia 01.08.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 581224-N-2019 z dn. 01.08.2019 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Dowóz uczniów.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Dowóz dzieci.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - Wykaz usług.doc

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.doc

DOCZałącznik nr 8 do SIWZ - wykaz narzędzi.doc

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ - Wykaz dzieci.pdf

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.13.2019.TJ.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.13.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO nr 510188882-N-2019 z dn. 09.09.2019 r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  01-08-2019
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  01-08-2019 12:16
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  09-09-2019 13:16
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 335
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl