Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.14.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów", poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2019/S 148-364788 z dnia 02.08.2019r. wraz z załącznikami, opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU 2019S 148-364788.pdf (620,63KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Odbiór i zagospodarowanie odpadów Gmina Popielów.pdf (470,62KB)

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Odbiór odpadów.docx (52,48KB)

ZIPZałącznik nr 2 do SIWZ - formularz JEDZ + instrukcja.zip (1,18MB)

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (21,46KB)

DOCZałącznik nr 4 do SIWZ - grupy kapitałowe.doc (47,50KB)

DOCZałącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz usług.doc (43,00KB)

DOCZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz narzędzi.doc (43,50KB)

DOCZałącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.doc (38,50KB)

ZIPZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.zip (874,51KB)

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia SZOPZ - Odpady 2019.pdf (586,51KB)

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Uchwały.zip (4,21MB)

PDFZałącznik nr 11 do SIWZ - Identyfikator postepowania - Odbiór odpadów.pdf (392,08KB)

KLUCZ PUBLICZNY:

ZIPKluczPub_Oferta_PostepowanieID_8c638a8a-13c6-4f67-8d85-564f75388397.zip (823,00)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.14.2019.TJ.pdf (69,48KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.14.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf (102,23KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDF2019-OJS221-542516-pl.pdf (115,27KB)