Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Obwieszczenie Wójta Gminy Popielów o wydanej decyzji środowiskowej dla zadania pn.: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących

Informacja do publicznej wiadomości

Popielów    22.07.2019r

BOS. 6220.1.2018.MM.2019

OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY W POPIELOWIE

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2018. poz. 2096 z późn. zm.),  art. 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.);

z a w i a d a m i a m

że w dniu 22.07.2019r wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla zadania pn.: „Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących”

Od wydanej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu, za pośrednictwem Wójta Gminy Popielów w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Z treścią  przedmiotowej decyzji środowiskowej oraz ze stosowną dokumentacją, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów, o których mowa w art. 77 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018r., poz. 2081 ze zm.) można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy w Popielowie, pok. 12 (parter) w godzinach pracy urzędu.

Data podania do publicznej wiadomości: 22.07.2019 roku.

PDFObwieszcenie Wójta Gminy Popielów o wydanej decyzji środowiskowej dla zadania pn. Budowa jazu klapowego na stopniu wodnym Ujście Nysy, w km 180,50 rzeki Odry z uwzględnieniem obiektów towarzyszących

Metryczka
 • wytworzono:
  22-07-2019
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  22-07-2019 12:04
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  23-07-2019 09:17
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 198
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl