Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.12.2019 Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r. (II POSTĘPOWANIE)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Remont dróg gminnych na terenie Gminy Popielów w 2019 r.”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 567360-N-2019 z dnia 01.07.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 567360-N-2019 z dn. 01.07.2019 r..pdf (941,10KB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Remont dróg gminnych w 2019 r..pdf (2,05MB)

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Remont dróg.docx (47,52KB)

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (20,34KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx (20,68KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (22,34KB)

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx (23,83KB)

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx (26,20KB)

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx (25,90KB)

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (472,05KB)

PDFZałącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf (151,03KB)

PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Specyfikacje techniczne.pdf (1,38MB)

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.zip (101,99KB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.12.2019.TJ.pdf (78,98KB)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA:

PDFZawiadomienie o unieważnieniu postępowania - BOS.271.12.2019.TJ.pdf (59,28KB)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W BZP:

PDFOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W BZP Nr 510147554-N-2019 z dn. 17.07.2019r..pdf (90,65KB)