Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

BOS.271.9.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowę infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 554713-N-2019 z dnia 05.06.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 554713-N-2019 z dn. 05.06.2019 r..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Pomosty.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - Pomosty.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - Wzór wykazu robot budowlanych.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - Wzór wykazu osób.docx

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 4 do umowy - Klauzula informacyjna zamówienia publiczne.pdf

ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja techniczna.zip

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót.zip

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.9.2019.TJ.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFPismo BOS.271.9.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 510148395-N-2019 z dn. 18.07.2019 r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2019
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  05-06-2019 09:20
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  18-07-2019 11:07
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 584
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl