Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

Raport o stanie Gminy Popielów za 2018 rok.

RAPORT O STANIE GMINY POPIELÓW ZA ROK 2018


ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W DEBACIE NAD RAPORTEM O STANIE GMINY POPIELÓW ZA 2018 ROK

Zgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Wójt Gminy Popielów przedstawia Radzie Gminy Popielów  Raport o stanie Gminy Popielów za rok 2018 w terminie do dnia 31 maja 2019r.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Wójta Gminy Popielów w roku poprzednim.

W debacie nad Raportem o stanie Gminy Popielów za  2018 rok zabierają głos radni oraz mieszkańcy gminy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie zobowiązany jest złożyć pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób, do Przewodniczącego Rady Gminy Popielów.

Zgodnie z ust. 8 art. 28 aa ustawy o samorządzie gminnym „Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Mieszkańcy są dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez przewodniczącego rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Sesja, na której zostanie przedstawiony raport o stanie Gminy Popielów odbędzie się 27 czerwca 2019 r. w związku z powyższym zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 26 czerwca 2019 r. (środa), do godziny 15.30 w pok. 25 Urzędu Gminy w Popielowie, ul. Opolska 13, Popielów.

Formularz zgłoszenia do debaty dostępny jest poniżej a także w sekretariacie Urzędu Gminy w Popielowie  oraz w Biurze obsługi Rady Gminy (pok. 25).

PDFZGŁOSZENIE do udziału w debacie.pdf
DOCXZGŁOSZENIE do udziału w debacie.docx
 

Przewodnicząca Rady
Gminy Popielów
Joanna Widacha-Cichoń

Metryczka
 • wytworzono:
  30-05-2019
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • opublikowano:
  30-05-2019 10:47
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • zmodyfikowano:
  30-05-2019 14:48
  przez: Dariusz Ciećkiewicz
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 608
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl