Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.8.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (V postępowanie)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej” w ramach projektu pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 546413-N-2019 z dnia 13.05.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr 546413-N-2019 z dn. 13.05.2019 r..pdf (1,31MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - Ścieżki (dokumentacja).pdf (2,65MB)

DOCXZałącznik nr 1A do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE I.docx (101,94KB)

DOCXZałącznik nr 1B do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE II.docx (102,16KB)

DOCXZałącznik nr 1C do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE III.docx (102,05KB)

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (19,25KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx (19,86KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (21,60KB)

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx (22,19KB)

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz usług.docx (80,87KB)

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx (81,88KB)

PDFZałącznik nr 8A do SIWZ (CZĘŚĆ I) - Projekt umowy.pdf (782,91KB)

PDFZałącznik nr 8B do SIWZ (CZĘŚĆ II) - Projekt umowy.pdf (826,17KB)

PDFZałącznik nr 8C do SIWZ (CZĘŚĆ III) - Projekt umowy.pdf (826,62KB)

ZIPZałącznik nr 9 do SIWZ - PFU.zip (31,30MB)

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIA DO SIWZ:

PDFBOS.271.8.2019.TJ Odpowiedź na zapytania do SIWZ.pdf (136,01KB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.8.2019.TJ.pdf (240,62KB)

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT:

PDFBOS.271.8.2019.TJ Informacja o wyborze ofert najkorzystniejszych.pdf (201,41KB)

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Nr 510121625-N-2019 z dn. 17.06.2019 r..pdf (366,04KB)