Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.7.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (IV postępowanie)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej” w ramach projektu pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 540501-N-2019 z dnia 23.04.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 540501-N-2019 z dn. 23.04.2019r ..pdf (1,40MB)

PDFSpecyfikacja Istotnych warunków Zamówienia - Ścieżki (dokumentacja).pdf (2,72MB)

DOCXZałącznik nr 1A do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE I.docx (105,84KB)

DOCXZałącznik nr 1B do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE II.docx (105,86KB)

DOCXZałącznik nr 1C do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE III.docx (105,90KB)

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx (20,15KB)

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx (20,81KB)

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx (22,67KB)

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx (23,75KB)

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz usług.docx (81,78KB)

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx (82,66KB)

DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx (74,62KB)

PDFZałącznik nr 9A do SIWZ (CZĘŚĆ I) - Projekt umowy.pdf (641,39KB)

PDFZałącznik nr 9B do SIWZ (CZĘŚĆ II) - Projekt umowy.pdf (665,78KB)

PDFZałącznik nr 9C do SIWZ (CZĘŚĆ III) - Projekt umowy.pdf (665,23KB)

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - PFU.zip (31,30MB)

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.7.2019.TJ.pdf (148,08KB)

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI: I, II, III:

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania - BOS.271.7.2019.TJ.pdf (88,40KB)

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W BZP:

PDFOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU BZP nr 510095381-N-2019 z dn. 16.05.2019 r..pdf (260,84KB)