Przejdź do treści strony
Urząd Gminy w Popielowie Biuletyn Informacji Publicznej

BOS.271.7.2019 Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej (IV postępowanie)

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych wraz z oświetleniem wzdłuż dróg wojewódzkich nr 457 i 458 oraz budowa parkingów Bike & Ride na terenie Gminy Popielów – wykonanie dokumentacji projektowej” w ramach projektu pn. „Budowa ścieżek pieszo-rowerowych w Gminie Popielów i w Gminie Lewin Brzeski”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 540501-N-2019 z dnia 23.04.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 540501-N-2019 z dn. 23.04.2019r ..pdf

PDFSpecyfikacja Istotnych warunków Zamówienia - Ścieżki (dokumentacja).pdf

DOCXZałącznik nr 1A do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE I.docx

DOCXZałącznik nr 1B do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE II.docx

DOCXZałącznik nr 1C do SIWZ - Wzór formularza oferty - Ścieżki dokumentacja ZADANIE III.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz usług.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx

DOCXZałącznik nr 8 do SIWZ - oświadczenie dot. opłacania podatków.docx

PDFZałącznik nr 9A do SIWZ (CZĘŚĆ I) - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 9B do SIWZ (CZĘŚĆ II) - Projekt umowy.pdf

PDFZałącznik nr 9C do SIWZ (CZĘŚĆ III) - Projekt umowy.pdf

ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - PFU.zip

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.7.2019.TJ.pdf

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA W CZĘŚCI: I, II, III:

PDFOgłoszenie o unieważnieniu postępowania - BOS.271.7.2019.TJ.pdf

OGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU W BZP:

PDFOGŁOSZENIE O UNIEWAŻNIENIU BZP nr 510095381-N-2019 z dn. 16.05.2019 r..pdf

Metryczka
 • wytworzono:
  23-04-2019
  przez: Tomasz Jonek
 • opublikowano:
  23-04-2019 15:26
  przez: Tomasz Jonek
 • zmodyfikowano:
  16-05-2019 09:16
  przez: Tomasz Jonek
 • podmiot udostępniający:
  Urząd Gminy w Popielowie
  odwiedzin: 583
Dane jednostki:

Urząd Gminy w Popielowie
46-090 Popielów
ul. Opolska 13
NIP: 747-10-05-087 REGON: 000551094

Dane kontaktowe:

tel.: 77 427 58 22
fax: 77 427 58 38
e-mail: ug@popielow.pl
strona www: popielow.pl