Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

BOS.271.6.2019 Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice

W związku ze wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę ulicy Polnej w miejscowości Karłowice”, poniżej zamieszczamy OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 531925-N-2019 z dnia 01.04.2019 r. wraz z załącznikami:

PDFOgłoszenie o zamówieniu nr 531925-N-2019 z dn. 01.04.2019r..pdf

PDFSpecyfikacja istotnych warunków zamówienia - ul. Polna w m. Karłowice.pdf

DOCXZałącznik nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty - ul. Polna w m. Karłowice.docx

DOCXZałącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu.docx

DOCXZałącznik nr 3 do SIWZ - oświadczenie dot. przesłanek wykluczenia.docx

DOCXZałącznik nr 4 do SIWZ - zobowiązanie podmiotu trzeciego.docx

DOCXZałącznik nr 5 do SIWZ - grupy kapitałowe.docx

DOCXZałącznik nr 6 do SIWZ - wykaz robót.docx

DOCXZałącznik nr 7 do SIWZ - wykaz osób.docx

PDFZałącznik nr 8 do SIWZ - Projekt umowy.pdf

RARZałącznik nr 9 do SIWZ - Dokumentacja techniczna - ul. Polna w m. Karłowice.rar

PDFZałącznik nr 10 do SIWZ Przedmiar robót - ul. Polna w m. Karłowice.pdf

PRDZałącznik nr 10 do SIWZ - Przedmiar robót - ul. Polna w m. Karłowice ath.PRD

INFORMACJE PODANE PODCZAS OTWARCIA OFERT:

PDFInformacja z otwarcia ofert BOS.271.6.2019.TJ.pdf

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

PDFBOS.271.6.2019.TJ Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA:

PDFOGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA nr 510098590-N-2019 z dn. 20.05.2019 r..pdf