Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

BOS.271.2.2019 Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost

Przetarg nieograniczonym na zadanie pn.:  Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w miejscowości Nowe Siołkowice – Pomost

PDFOgłoszenie.pdf (7,00MB)
PDFSIWZ.pdf (375,81KB)
ZIPZałącznik nr 1 - 8 do SIWZ.zip (578,92KB)
PDFZałącznik nr 9 do SIWZ - Projekt umowy.pdf (238,59KB)
ZIPZałącznik nr 10 do SIWZ - Dokumentacja projektowa (1).zip (3,92MB)
ZIPZałącznik nr 11 do SIWZ - Przedmiar robót.zip (41,97KB)

Informacja z otwarcia ofert (01.02.2019 r.):

PDFInformacja z otwarcia ofert.pdf (1,06MB)
UWAGA: Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych  każdy z Wykonawców, który złożył ofertę, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej przez Zamawiającego niniejszej informacji z otwarcia ofert zobowiązany jest przekazać oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ww. ustawy

Unieważnienie postępowania:

PDFUnieważnienie.pdf (982,69KB)