Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2019 ROK

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-17-2019 z dnia 2-01-2019 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Popielów.pdf (352,15KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-18-2019 z dnia 2-01-2019 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok cz. I.pdf (12,75MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-18-2019 z dnia 2-01-2019 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok cz. II.pdf (14,75MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2019 rok.pdf (13,78MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-20-2019 z dnia 2-01-2019 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (254,99KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Popielów Nr 0050-21-2019 z dnia 7-01-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.11.2018.BK.pdf (270,30KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-22-2019 z dnia 9-01-2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezony kąpielowego.pdf (376,17KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-23-2019 z dnia 9-01-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-648-2018 Wójta Gminy z dnia 16-11-2018 w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych.pdf (312,13KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-24-2019 z dnia 15-01-2019 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf (251,80KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-25-2019 z dnia 15-01-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w statutach sołectw.pdf (387,27KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-26-2019 z dnia 23-01-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 0050-648-2018 z dnia 16-11-2018 w spr. powołania Gminnych Komisji Konkursowych.pdf (325,83KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-27-2019 z dnia 23-01-2019 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteriów w roku 2019-2020.pdf (1,67MB)
PDFzałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050-27-2019 -terminy rekrutacji w roku szkolnym 2019-2020 do przedszkoli publicznych.pdf (350,22KB)
PDFzałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050-27-2019 -kryteria rekrutacji w roku szkolnym 2019-2020 do przedszkoli publicznych.pdf (343,34KB)
PDFzałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050-27-2019 -terminy rekrutacji w roku szkolnym 2019-2020 do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf (355,77KB)
PDFzałącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050-27-2019 -kryteria rekrutacji w roku szkolnym 2019-2020 do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf (265,38KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-28-2019 z dnia 23-01-2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej w Karłowicach.pdf (428,45KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-29-2019 z dnia 23-01-2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej budynkiem w Karłowicach.pdf (443,86KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-30-2019 z dnia 25-01-2019 w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych.pdf (221,10KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-31-2019 z dnia 30-01-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (474,03KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-32-2019 z dnia 30-01-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w planie wykonawczym budżetu i planie finansowym urzędu gminy.pdf (1,43MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-33-2019 z dnia 30-01-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.2.2019.BK.pdf (277,39KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-34-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 Wójta Gminy z dnia 2-01-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019.pdf (697,94KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-35-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Karłowice apteka.pdf (929,84KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-36-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Karłowice gabinet stomatologiczny.pdf (992,99KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-37-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Popielów gabinet stomatologiczny.pdf (955,53KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-38-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Stare Siołkowice gabinet stomatologiczny.pdf (961,13KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-39-2019 z dnia 8-02-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2019-2023.pdf (379,42KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-40-2019 z dnia 8-02-2019 w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.pdf (920,98KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-41-2019 z dnia 13-02-2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia eliminacji gminnych XXV Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim.pdf (306,53KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-42-2019 z dnia 13-02-2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf (311,93KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-43-2019 z dnia 15-02-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (423,47KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-44-2019 z dnia 15-02-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 Wójta Gminy z dnia 2-01-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019.pdf (1,71MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-45-2019 z dnia 25-02-2019 w sprawie zasad rozpatrywania petycji wpływających do Urzędu Gminy w Popielowie.pdf (1,71MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-46-2019 z dnia 25-02-2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz ustalenia terminów zebrań wiejskich wyborczych.pdf (563,96KB)
PDFTerminarz zebrań wiejskich wyborczych.pdf (288,26KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-47-2019 z dnia 27-02-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (318,55KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-48-2019 z dnia 27-02-2019 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 i 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019.pdf (769,54KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-49-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 i 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019.pdf (1,41MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-50-2019 z dnia 5-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej - wykonanie dokumentacji ścieżek pieszo-rowerowych.pdf (299,02KB)
PDFZarządzenie Nr 0050-51-2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 marca 2019 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych (226,24KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-52-2019 z dnia 11-03-2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Popielów.pdf (165,04KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-53-2019 z dnia 13-03-2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania - budowa ścieżek pieszo-rowerowych - dokumentacja.pdf (312,19KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-54-2019 z dnia 13-03-2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2019 roku.pdf (604,57KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-55-2019 z dnia 21-03-2019 w sprawie zasad opracowywania raportu o stanie Gminy Popielów.pdf (265,34KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-56-2019 z dnia 27-03-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.pdf (3,48MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-57-2019 z dnia 27-03-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Gmny Popielów.pdf (193,11KB)
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-57-2019.pdf (25,73MB)
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-57-2019.pdf (3,14MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-58-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice.pdf (261,63KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-59-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 Wójta Gminy z dnia 2-01-2019 oraz Zarzadzenia Nr 0050-19-2019.pdf (2,76MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-60-2019 z dnia 29-03-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (364,64KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-61-2019 z dnia 29-03-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 Wójta Gminy z dnia 2-01-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019.pdf (2,03MB)
PDFZarządzenie nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach (344,13KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-63-2019 z dnia 9-04-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na realizację zadań służących ochronie powietrz.pdf (601,02KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-64-2019 z dnia 9-04-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami.pdf (622,85KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-65-2019 z dnia 10-04-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieniach dz. nr 341.pdf (1,00MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-66-2019 z dnia 11-04-2019 w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2019 planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (3,14MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-67-2019 z dnia 11-04-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf (626,67KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-68-2019 z dnia 17-04-2019 w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego oraz powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.pdf (345,13KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-69-2019 z dnia 17-04-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zadania publicznego nr BOS.271.7.2019.TJ.pdf (332,36KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-70-2019 z dnia 17-04-2019 w sprawie uchylenia zarządzenie Nr 0050-28-2019 z dnia 23-01-2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Karłowicach.pdf (330,76KB)
PDFZarządzenie nr 0050.71.2019 Wójta Gminy Popielówz dnia 18 kwietnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf (64,35KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-72-2019 z dnia 23-04-2019 w sprawie zmiany składu osobowego komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.pdf (1,76MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-73-2019 z dnia 23-04-2019 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf (175,82KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-74-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 z dnia 2-01-2019 oraz Zarządzenia 0050-19-2019.pdf (2,22MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-75-2019 z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (1,80MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-76-2019 z dnia 30-04-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenie Nr 0050-18-2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku.pdf (9,18MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-77-2019 z dnia 13-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf (338,13KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-78-2019 z dnia 15-05-2019 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf (257,44KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-79-2019 z dnia 15-05-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Popielów za 2018 rok.pdf (4,73MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-80-2019 z dnia 20-05-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach w przypadku jego nieobecności.pdf (204,95KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-81-2019 z dnia 21-05-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (1,40MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-82-2019 z dnia 21-05-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 z dnia 2-01-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019.pdf (2,58MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-83-2019 z dnia 24-05-2019 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf (2,54MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-84-2019 z dnia 27-05-2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach.pdf (216,32KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-85-2019 z dnia 29-05-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (3,83MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-86-2019 z dnia 30-05-2019 w sprawie powołania komisji przetarowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiicznego - Pomost.pdf (274,76KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-87-2019 z dnia 4-06-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych.pdf (265,17KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-88-2019 z dnia 05-06-2019 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf (167,27KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-89-2019 z dnia 7-06-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - Lubienia dz. nr 375 i cz. dz. nr 376.pdf (952,77KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-90-2019 z dnia 12-06-2019 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf (181,52KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-91-2019 z dnia 13-06-2019 w sprawie konsultacji projektu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf (619,04KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-92-2019 z dnia 17-06-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ. nr BOS.271.11.2019.TJ na zadanie pn. Modernizacja budynku świetlicy w Stobrawie.pdf (261,72KB)
PDFZarządzenie Nr 0050.93.2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2019. (3,00MB)
PDFZarządzenie Nr 0050.94.2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2019. (292,52KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-95-2019 z dnia 18-06-2019 w sprawie konsultacji projektu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie.pdf (757,51KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-96-2019 z dnia 18-06-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf (247,08KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-97-2019 z dnia 18-06-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (279,58KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-98-2019 z dnia 18-06-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019 - układ wykonawczy budżetu.pdf (1,97MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-99-2019 z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (1,76MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-100-2019 z dnia 27-06-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019 - układ wykonawczy budżetu.pdf (3,88MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-101-2019 z dnia 28-06-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019 - układ wykonawczy budżetu.pdf (1,60MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-102-2019 z dnia 28-06-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (3,62MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-103-2019 z dnia 1-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Remont dróg gminnych.pdf (260,82KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-104-2019 z dnia 5-07-2019 w sprawie zasad realizacji transportu okolicznościowego z miejscowości Rybna, Stare Kolnie oraz Stobrawa do miejscowości Brzeg w roku 2019.pdf (1,83MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-105-019 z dnia 9-07-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i niezabudowanej w Karłowicach oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf (1,01MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-106-2019 z dnia 9-07-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.pdf (244,19KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-107-2019 z dnia 17-07-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf (3,63MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-108-2019 z dnia 17-07-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 oraz 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019.pdf (3,89MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-109-2019 z dnia 17-07-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (243,36KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-110-2019 z dnia 17-07-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 oraz 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019.pdf (461,54KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-111-2019 z dnia 19-07-2019 w sprawie organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej na terenie Gminy Popielów.pdf (1,77MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-112-2019 z dnia 22-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.pdf (301,31KB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-113-2019 z dnia 23-07-2019 w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf (928,50KB)
PDFZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-113-2019 z dnia 23-07-2019 w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf (2,35MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-114-2019 z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf (1,21MB)
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-115-2019 z dnia 24-07-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 oraz 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019.pdf (1,16MB)
 

PDFZarządzenie Nr 0050/116/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 25.07.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2019 (352,25KB)
DOCXZarządzenie Nr 0050/116/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 25.07.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2019 (18,44KB)