Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:

ZARZĄDZENIA WÓJTA GMINY 2019 ROK

PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-17-2019 z dnia 2-01-2019 w sprawie przekazania uprawnień Kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-18-2019 z dnia 2-01-2019 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok cz. I.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-18-2019 z dnia 2-01-2019 w sprawie ustalenia szczegółowego planu wykonawczego budżetu gminy na 2019 rok cz. II.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019 w sprawie ustalenia planu finansowego Urzędu Gminy w Popielowie na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-20-2019 z dnia 2-01-2019 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Popielów Nr 0050-21-2019 z dnia 7-01-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.11.2018.BK.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-22-2019 z dnia 9-01-2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wykazu kąpielisk na rok 2019 na terenie Gminy Popielów oraz określenia sezony kąpielowego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-23-2019 z dnia 9-01-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-648-2018 Wójta Gminy z dnia 16-11-2018 w sprawie powołania Gminnych Komisji Konkursowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-24-2019 z dnia 15-01-2019 w sprawie zmian w składzie osobowym Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-25-2019 z dnia 15-01-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej zmian w statutach sołectw.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-26-2019 z dnia 23-01-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia Nr 0050-648-2018 z dnia 16-11-2018 w spr. powołania Gminnych Komisji Konkursowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-27-2019 z dnia 23-01-2019 w sprawie określenia terminów postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego oraz kryteriów w roku 2019-2020.pdf
PDFzałącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050-27-2019 -terminy rekrutacji w roku szkolnym 2019-2020 do przedszkoli publicznych.pdf
PDFzałącznik nr 2 do Zarządzenia nr 0050-27-2019 -kryteria rekrutacji w roku szkolnym 2019-2020 do przedszkoli publicznych.pdf
PDFzałącznik nr 3 do Zarządzenia nr 0050-27-2019 -terminy rekrutacji w roku szkolnym 2019-2020 do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf
PDFzałącznik nr 4 do Zarządzenia nr 0050-27-2019 -kryteria rekrutacji w roku szkolnym 2019-2020 do klas pierwszych szkół podstawowych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-28-2019 z dnia 23-01-2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w III przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości niezabudowanej w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-29-2019 z dnia 23-01-2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży w II przetargu ustnym nieograniczonym nieruchomości zabudowanej budynkiem w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-30-2019 z dnia 25-01-2019 w sprawie wyznaczenia Gminnego koordynatora badania liczby osób bezdomnych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-31-2019 z dnia 30-01-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-32-2019 z dnia 30-01-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany w planie wykonawczym budżetu i planie finansowym urzędu gminy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-33-2019 z dnia 30-01-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr BOS.271.2.2019.BK.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-34-2019 z dnia 31-01-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 Wójta Gminy z dnia 2-01-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-35-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Karłowice apteka.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-36-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Karłowice gabinet stomatologiczny.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-37-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Popielów gabinet stomatologiczny.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-38-2019 z dnia 7-02-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - lokalu użytkowego - Stare Siołkowice gabinet stomatologiczny.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-39-2019 z dnia 8-02-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy na lata 2019-2023.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-40-2019 z dnia 8-02-2019 w sprawie powołania gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej i ustalenia jej regulaminu.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-41-2019 z dnia 13-02-2019 w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia eliminacji gminnych XXV Konkursu Recytatorskiego w języku niemieckim.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-42-2019 z dnia 13-02-2019 w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-43-2019 z dnia 15-02-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-44-2019 z dnia 15-02-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 Wójta Gminy z dnia 2-01-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-45-2019 z dnia 25-02-2019 w sprawie zasad rozpatrywania petycji wpływających do Urzędu Gminy w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-46-2019 z dnia 25-02-2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz ustalenia terminów zebrań wiejskich wyborczych.pdf
PDFTerminarz zebrań wiejskich wyborczych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-47-2019 z dnia 27-02-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-48-2019 z dnia 27-02-2019 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 i 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-49-2019 z dnia 28-02-2019 w sprawie zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 i 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-50-2019 z dnia 5-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej - wykonanie dokumentacji ścieżek pieszo-rowerowych.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050-51-2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 11 marca 2019 w sprawie wyznaczenia miejsc na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń i plakatów komitetów wyborczych
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-52-2019 z dnia 11-03-2019 w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-53-2019 z dnia 13-03-2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania - budowa ścieżek pieszo-rowerowych - dokumentacja.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-54-2019 z dnia 13-03-2019 r. w sprawie konsultacji projektu uchwały - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-55-2019 z dnia 21-03-2019 w sprawie zasad opracowywania raportu o stanie Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-56-2019 z dnia 27-03-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdań z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-57-2019 z dnia 27-03-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2018 oraz informacji o stanie mienia Gmny Popielów.pdf
PDFZałącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-57-2019.pdf
PDFZałącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-57-2019.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-58-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania Przebudowa ulicy Polnej w miejscowości Karłowice.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-59-2019 z dnia 28-03-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 Wójta Gminy z dnia 2-01-2019 oraz Zarzadzenia Nr 0050-19-2019.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-60-2019 z dnia 29-03-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-61-2019 z dnia 29-03-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 Wójta Gminy z dnia 2-01-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.62.2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 1 kwietnia 2019 w sprawie ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-63-2019 z dnia 9-04-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na realizację zadań służących ochronie powietrz.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-64-2019 z dnia 9-04-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjecia sprawozdania z realizacji Rocznego programu współpracy z organizacjami.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-65-2019 z dnia 10-04-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej w Lubieniach dz. nr 341.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-66-2019 z dnia 11-04-2019 w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2019 planu finansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-67-2019 z dnia 11-04-2019 w sprawie konsultacji projektu uchwały w sprawie określenia szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-68-2019 z dnia 17-04-2019 w sprawie powołania gminnego zespołu informatycznego oraz powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-69-2019 z dnia 17-04-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zadania publicznego nr BOS.271.7.2019.TJ.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-70-2019 z dnia 17-04-2019 w sprawie uchylenia zarządzenie Nr 0050-28-2019 z dnia 23-01-2019 w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości w Karłowicach.pdf
PDFZarządzenie nr 0050.71.2019 Wójta Gminy Popielówz dnia 18 kwietnia 2019 w sprawie powołania komisji konkursowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-72-2019 z dnia 23-04-2019 w sprawie zmiany składu osobowego komisji do oceny wniosków o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-73-2019 z dnia 23-04-2019 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-74-2019 z dnia 25-04-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 z dnia 2-01-2019 oraz Zarządzenia 0050-19-2019.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-75-2019 z dnia 30-04-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-76-2019 z dnia 30-04-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenie Nr 0050-18-2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 02 stycznia 2019 roku oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019 z dnia 02 stycznia 2019 roku.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-77-2019 z dnia 13-05-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-78-2019 z dnia 15-05-2019 w sprawie wyznaczenia komisji przetargowej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-79-2019 z dnia 15-05-2019 w sprawie przedłożenia sprawozdania finansowego Gminy Popielów za 2018 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-80-2019 z dnia 20-05-2019 w sprawie wyznaczenia nauczyciela zastępującego dyrektora Przedszkola Publicznego w Karłowicach w przypadku jego nieobecności.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-81-2019 z dnia 21-05-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-82-2019 z dnia 21-05-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 z dnia 2-01-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-83-2019 z dnia 24-05-2019 w sprawie ustalenia wzorów dokumentów stosowanych przy udzieleniu dotacji celowych ze środków budżetu Gminy Popielów na realizację zadań służących ochronie powietrza.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-84-2019 z dnia 27-05-2019 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Przedszkola Publicznego w Starych Siołkowicach.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-85-2019 z dnia 29-05-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-86-2019 z dnia 30-05-2019 w sprawie powołania komisji przetarowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publiicznego - Pomost.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-87-2019 z dnia 4-06-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na remont dróg gminnych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-88-2019 z dnia 05-06-2019 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-89-2019 z dnia 7-06-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia dzierżawy nieruchomości - Lubienia dz. nr 375 i cz. dz. nr 376.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-90-2019 z dnia 12-06-2019 w sprawie powołania składu osobowego Komisji.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-91-2019 z dnia 13-06-2019 w sprawie konsultacji projektu w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-92-2019 z dnia 17-06-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publ. nr BOS.271.11.2019.TJ na zadanie pn. Modernizacja budynku świetlicy w Stobrawie.pdf
PDFZarządzenie Nr 0050.93.2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2019.
PDFZarządzenie Nr 0050.94.2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert w ramach otwartego konkursu na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2019.
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-95-2019 z dnia 18-06-2019 w sprawie konsultacji projektu w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowych na prace konserwatorskie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-96-2019 z dnia 18-06-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do zarządzenia w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2019 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-97-2019 z dnia 18-06-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-98-2019 z dnia 18-06-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019 - układ wykonawczy budżetu.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-99-2019 z dnia 27-06-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-100-2019 z dnia 27-06-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019 - układ wykonawczy budżetu.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-101-2019 z dnia 28-06-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 oraz Zarządzenia Nr 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019 - układ wykonawczy budżetu.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-102-2019 z dnia 28-06-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-103-2019 z dnia 1-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - Remont dróg gminnych.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-104-2019 z dnia 5-07-2019 w sprawie zasad realizacji transportu okolicznościowego z miejscowości Rybna, Stare Kolnie oraz Stobrawa do miejscowości Brzeg w roku 2019.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-105-019 z dnia 9-07-2019 w sprawie przeznaczenia i ogłoszenia do dzierżawy nieruchomości - działki zabudowanej i niezabudowanej w Karłowicach oraz zasad i warunków dzierżawy.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-106-2019 z dnia 9-07-2019 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Popielowie.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-107-2019 z dnia 17-07-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-108-2019 z dnia 17-07-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 oraz 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-109-2019 z dnia 17-07-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-110-2019 z dnia 17-07-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 oraz 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-111-2019 z dnia 19-07-2019 w sprawie organizacji i funkcjonowania akcji kurierskiej na terenie Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-112-2019 z dnia 22-07-2019 w sprawie powołania komisji przetargowej - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Popielów.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-113-2019 z dnia 23-07-2019 w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Popielów.pdf
PDFZałącznik do Zarządzenia Wójta Gminy Nr 0050-113-2019 z dnia 23-07-2019 w sprawie aktualizacji zapisów w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-114-2019 z dnia 24-07-2019 w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy na 2019 rok.pdf
PDFZarządzenie Wójta Gminy Nr 0050-115-2019 z dnia 24-07-2019 w sprawie wprowadzenia zmiany do Zarządzenia Nr 0050-18-2019 oraz 0050-19-2019 z dnia 2-01-2019.pdf
 

PDFZarządzenie Nr 0050/116/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 25.07.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2019
DOCXZarządzenie Nr 0050/116/2019 Wójta Gminy Popielów z dnia 25.07.2019 roku w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Popielów w roku 2019